درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

از صبح امروز شمار زیادی از دانشجویان و جوانان شجاع, در مقابل دانشگاه تهران با شعارهای مرگ بر خامنه ای, مرگ بر دیکتاتور خشم و انزجار خود را از اعدام سبعانه ۵زندانی سیاسی ابراز داشتند.

نیروهای سرکوبگر که در این منطقه در حال آماده باش بودند, تظاهر کنندگان را مورد یورش وحشیانه خود قرار دادند.
روز گذشته در اعدام شقاوت بار و جنایتکارانه ۵زندانی سیاسی ازجمله فرزاد کمانگر, معلم کرد و عضو کانون صنفی معلمان در کردستان, مردم کامیاران دست به تظاهرات زدند.

همزمان خانواده او و شماری از مردم از شهرهای کردستان راهی تهران شدند. 
همزمان, دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به حضور پاسدار احمدی نژاد, گماشته ولی فقیه, در این دانشگاه, با شعار «مرگ بر احمدی نژاد», «دانشجو می میرد, ذلت نمی پذیرد» دست به تظاهرات زدند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰اردیبهشت۱۳۸۹(۱۰مه۲۰۱۰)