درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

صبح امروز صدها تن از دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به حضور پاسدار احمدی نژاد, گماشته ولی فقیه, دست به تظاهرات زدند.

دانشجویان با شعار «مرگ بر احمدی نژاد», «دانشجو می میرد, ذلت نمی پذیرد», «دیکتاتور حیا کن, دانشگاه را رها کن» خشم و انزجار خود را از نظام ولایت فقیه ابراز داشتند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰اردیبهشت۱۳۸۹(۱۰مه۲۰۱۰)