درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران, به محکومیت دستگیری و رفتار ضد انسانی علیه آقای جعفر پناهی, فیلمساز ایرانی و اقدام برای آزادی او فراخوان می دهد.

آقای پناهی که از اسفند ماه گذشته در زندان به سر می برد, در تابستان ۱۳۸۸ نیز به خاطر شرکت در گرامیداشت شهیدان قیام مردم ایران, در بهشت زهرا دستگیر شده بود. وی که طی سه ماه گذشته از دیدار با خانواده و داشتن وکیل محروم بوده, با بدرفتاریهای مستمر و ضرب و شتم و شکنجه در زندان مواجه است.

آقای جعفر پناهی از چند روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.
مقاومت ایران از عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و همچنین سندیکاها و اتحادیه ها و انجمنهای هنرمندان, نویسندگان و فیلمسازان می خواهد دستگیری آقای پناهی و رفتار ضد انسانی رژیم آخوندی با وی را محکوم نموده و برای آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی اقدام نمایند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹(۲۰مه۲۰۱۰)