درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم آخوندها روز پنجشنبه۳۰اردیبهشت در یک اقدام جنایتکارانه, یک زندانی به نام ع. الف را در ملأعام در شهر اهواز به دار آویخت یک زندانی به نام محمد نیز پس از هشت سال حبس, در اصفهان اعدام شد (خبرگزاری حکومتی فارس- ۳۰و ۳۱ اردیبهشت).

در روز ۲۸اردیبهشت نیز, دو زندانی دیگر به نامهای عزیزالله, ۳۵ساله و مرتضی در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شدند. کارگزاران آخوندها اتهام او را قاچاق مواد مخدر ذکر کردند و از اعدام زندانی دیگری به نام ص.ر در هفته آینده خبر دادند.
به این ترتیب شمار اعدامهای اعلام شده در اردیبهشت ماه به ۲۰تن می رسد.
توسل رژیم آخوندی به امواج اعدام که به منظور تشدید فضای رعب و وحشت و جلوگیری از ادامه خیزش سراسری صورت می گیرد, تنها خشم و نفرت عموم مردم ایران از رژیم آخوندی و عزم آنان برای سرنگونی این رژیم را دوچندان می کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱اردیبهشت۱۳۸۹(۲۱مه۲۰۱۰)