درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم ضدبشری آخوندها, در هراس از گسترش اعتراضات سراسری در خردادماه, ۶زندانی دیگر را در شهرهای زاهدان و رشت به دار آویخت.

در روز دوشنبه ۳خرداد, در یک اقدام شقاوت بار, ۵زندانی بیدفاع, ازجمله یک زن, در پشت بهداری زندان رشت, به دار آویخته شدند. حکومت آخوندی تا کنون از انتشار خبر این جنایت و مشخصات زندانیان خودداری کرده است. 

خبرگزاری سپاه پاسداران نیز در روز ۵خرداد از اعدام یک زندانی به نام «جمشید ـ م» در زندان زاهدان خبر داد. این زندانی صرفا یک ماه قبل دستگیر شده بود. به این ترتیب شمار اعدامها طی ۴روز به ۸ تن می رسد. 
افزایش موج اعدام, دستگیریهای گسترده جوانان تحت پوش طرح امنیت اجتماعی, تشدید سرکوب زنان به اتهام آخوندساخته «بدحجابی» و....در آستانه سالگرد قیام شجاعانه مردم و جوانان ایران, به منظور گسترش فضای ارعاب در جامعه و برای جلوگیری از گسترش خیزشهای اجتماعی است. 
مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی به ویژه دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری را به اقدامی عاجل جهت توقف روند فزاینده نقض حقوق بشر به ویژه مجازات وحشیانه اعدام در ایران فرامی خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶خرداد۱۳۸۹(۲۷مه۲۰۱۰)