درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران ضمن ابراز نگرانی خواستار تحقیقات اضطراری است.

بنا بر گزارش رسانه های خبری آقای داریوش شکوف, فیلمساز و نقاش شناخته شده ایرانی مقیم آلمان, از روز دوشنبه ۳خرداد (۲۴مه), در مسیر کلن- پاریس ناپدید شده است. پلیس کلن اعلام کرد که جستجو برای یافتن وی شروع شده است.

شورای ملی مقاومت ایران ضمن ابراز نگرانی از مفقودالاثر شدن این هنرمند مخالف ایرانی, ادارات آلمانی را به تحقیقات اضطراری برای یافتن وی فرامی خواند.
داریوش شکوف به مواضع آشکارش علیه رژیم بنیادگرای حاکم بر ایران شناخته شده بود. او در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ با دو فیلم سینمایی به نامهای “ایران زندان” و “قبر هیتلر” به افشاگری علیه شکنجه در زندانهای قرون وسطایی ملایان پرداخت. وی به خاطر مخالفت با نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران از بسیاری امکانات و امتیازات هنری محروم گردید.
از آنجا که آلمان همواره در گذشته میدان تاخت و تاز ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران بوده است, این حادثه موجب نگرانی مضاعف اپوزیسیون ایران است.

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان
۹خرداد۱۳۸۹(۳۰مه۲۰۱۰)