درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, به بازماندگان زلزله مرگبار کرمان تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده درگذشتگان بردباری آرزو نمود.

این زلزله که دوشنبه شب۲۹آذر روستاهای کرمان را لرزاند, شمار زیادی قربانی در میان مردم محروم و ستمدیده آن سامان بر جای نهاد و بسیاری از روستاها را به کلی ویران کرد. مریم رجوی از عموم مردم به ویژه جوانان خواست به یاری خانواده های داغدار و نجات مجروحان و زیر آوار ماندگان بشتابند.

خبرهای اولیه حاکی است که رژیم هیچ اقدامی برای نجات انبوه مردمی که زیرآوار گرفتار شده اند, نکرده است و تلفات به طور مستمر افزایش می یابد.
خانم رجوی افزود: مسئول اصلی بالابودن تلفات فجایع طبیعی در ایران, حاکمیت ضدبشری و ضد ایرانی آخوندها است که با چپاول ثروتهای مردم ایران و هزینه کردن بخش عمده درآمدهای کشور در پروژه های نظامی, سرکوب, اتمی, صدور تروریسم و تبلیغات سرکوبگرانه حکومتی, برای میهن ما جز فقر و ویرانی و از بین رفتن بنیادهای اقتصادی ارمغانی نداشته است. رژیم آخوندها به رغم زلزله خیز بودن این منطقه نه تنها هیچ اقدام پیشگیرانه یی نکرده است, بلکه حتی با وجود زمین لرزه های پیاپی روزهای اخیر در روستای حسین آباد, هیچگونه اقدام بازدارنده یی برای در امان داشتن مردم از این همه ویرانی و مصیبت انجام نداده است. همچنانکه بازماندگان زلزله هولناک بم در سال۸۲, هنوز از حداقل امکانات زندگی محرومند و در فقر و نابسامانی روزگار می گذرانند. 
رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: تنها راه پایان دادن به همه بلایای سیاسی, اقتصادی و آثار گسترده حوادث طبیعی نجات مردم ایران از بلا و شر عظیم رژیم منحوس ولایت فقیه و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم و صرف ثروتهای مردم در مسیر رفاه و پیشرفت آنان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰آذر۱۳۸۹(۲۱دسامبر۲۰۱۰)