درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم ضدبشری آخوندها در نظر دارد آقای حبیب الله لطیفی, یک زندانی سیاسی کرد را به زودی اعدام کند.

وی که دانشجوی رشته مهندسی صنابع دانشگاه ایلام بود, در اول آبان ۸۶ در شهر سنندج دستگیر شد. دژخیمان اطلاعات آخوندی او را تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دادند. وی در یک بیدادگاه آخوندی طی نمایشی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید، به خاطر «اقدام علیه امنیت ملی و نظام» و «محاربه و فساد فی الارض » به اعدام محکوم شد

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری را به محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی و اقدام فوری برای توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی فرامی خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ دی ۱۳۸۹ (۲۵دسامبر۲۰۱۰)