درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مزدوران رژیم با کمک نیروهای عراقی تحت امر مالکی بلندگوهای اطراف اشرف را به ۱۸۰عدد افزایش دادند, ۴۰بلندگوی اضافه شده در ضلع شرقی اشرف نصب شده است.

در دوازدهمین ماه شکنجه روانی ساکنان اشرف, و قبل از نمایش مسخره مزدوران و اجیرشدگان عراقی رژیم در غرب و جنوب اشرف در روز جمعه ۱۷دیماه، مأموران اطلاعات آخوندی، ۴۰بلندگوی جدید در ضلع شرقی اشرف نصب کردند. به این ترتیب شمار بلندگوها در ضلع شرق به ۶۰ و در کل اشرف به ۱۸۰ دستگاه افزایش یافت.

بلندگوهای جدید بر دو دکل بزرگ که در دو روز گذشته از سوی نیروهای عراقی تحت امر مالکی کارگذاری شده اند، نصب گردیده است. این دکلها توسط خودروهای ریو متعلق به گردان عراقی به ضلع شرق منتقل شدند. 
همچنین تعدادی ماشین آلات راهسازی و ساختمانی از چند روز گذشته، شن و ماسه, سیمان و دیگر مواد ساختمانی و جاده سازی به محل عوامل وزارت اطلاعات در ضلع شرق اشرف منتقل نموده اند تا امکانات استقرار بیشتری برای مزدوران فراهم کنند و بین محل مزدوران در ضلع شرق و ضلع جنوب حداقل سه کیلومتر جاده سازی کنند. این در حالی است که بسیاری از ساختمانهای اشرف در حال استهلاک است و خطرهای زیادی برای ساکنان دارد و کمیته سرکوب طی دو سال گذشته از ورود سیمان و شن و ماسه برای ترمیم ساختمانها و خیابانهای اشرف جلوگیری کرده است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶ دی۱۳۸۹(۶ ژانویه۲۰۱۱)