درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

جلادان حاکم بر ایران, سحرگاه روز چهارشنبه ۲۹دی, در یک جنایت تکاندهنده ۱۰زندانی را در زندان گوهردشت به دار آویختند.

روز قبل از آن نیز یک زندانی در زندان زرند کرمان اعدام شده بود. به این ترتیب شمار اعدامها ظرف یکماه گذشته به ۸۷تن بالغ می شود. 
اجرای مجازات شقاوت بار قطع دست در مورد دو زندانی در مشهد، از دیگر جنایتهای رژیم در روزهای اخیر است. دادستان جنایتکار مشهد ضمن اعلام این خبر گفت که «کمیسیون عفو»! رژیم حکم قطع دست دو زندانی دیگر را مورد تأیید قرار داده و این احکام نیز به زودی اجرا خواهد شد (روزنامه خراسان, ۲۵دی). 

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت، با تاکید بر اینکه این اعدامهای وحشیانه تلاش مذبوحانه ولی فقیه طلسم شکسته برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی و ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه است گفت سکوت و بی عملی در قبال این بربریت قرون وسطایی، این رژیم را در استمرار و تشدید جنایتهایش تشویق کرده است. وی افزود رژیم ضد بشری آخوندی قبل از هر چیز بخاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر و شکنجه و اعدام، آنهم در ابعادی که در قرن حاضر بی سابقه است، می بایست از جامعه جهانی طرد شده و مورد تحریم همه جانبه قرار گیرد. 
خانم رجوی دبیرکل، شورای امنیت، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانهای ملل متحد و همه مجامع مدافع حقوق بشر و همچنین اتحادیه اروپا و آمریکا را به اقدام عاجل جهت توقف روند فزاینده اعدامها فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹دی۱۳۸۹(۱۹ژانویه۲۰۱۱)