درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

ایران: تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی و اعتراضات شبانه در تهران.

روز یکشنبه ۲۴ بهمن، بیش از ۱۰۰ نفر از خانواده های زندانیان سیاسی در برف و سرما در مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند.
حوالی ساعت ۱۰شب نیز ، مردم مناطق ولنجک، پاسداران، شهرک غرب، ستارخان،توحید،جمال زاده، باقرخان ،بهبودی همچنین منطقه غرب تهران با سردادن بانگ الله اکبر و شعارهای ضدحکومتی دست به اعتراض زدند.

آنها شعار می دادند: «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»، «سید علی بروپیش بن علی، ایرانی با غیرت حمایت ، حمایت»...
در تبریز، دانشجویان دانشگاه سهند، سخنرانی پاسدار جنایتکار صفار هرندی را با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و سرود یار دبستانی بر هم زدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵بهمن۱۳۸۹ (۱۴فوریه۲۰۱۱)