درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم آخوندی فریدون عباسی، عضو سپاه پاسداران و از بالاترین مهره های برنامه تسلیحات اتمی خود را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی آخوندی گمارد.

هویت و نقش او در زمینه های مختلف برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران بارها توسط شورای ملی مقاومت ایران افشا شده است. از جمله در کنفرانس مطبوعاتی ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ در پاریس که در آن شورای ملی مقاومت ایران از سایت لویزان شیان ۲ پرده برداشت او بعنوان یکی از چهار دانشمند ارشد اتمی که با وزارت دفاع در برنامه تسلیحات اتمی رژیم مشغول به کار است، افشا شد.

از جمله مسئولیتهای او اغفال بازرسان سازمان انرژی اتمی هنگام دیدار از ایران بوده است. او به طور مشخص این وظیفه را در مورد سایت شیان به عهده داشت. 
انتصاب پاسدار فریدون عباسی در سمت رئیس سازمان انرژی اتمی مؤید این واقعیت است که رژیم ملایان قصد دارد با شدت بیشتری از امکانات و پرسنل سازمان انرژی اتمی در راستای دستیابی به سلاح اتمی استفاده نماید. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵بهمن۱۳۸۹ (۱۴فوریه۲۰۱۱)