درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خروش مرگ بر دیکتاتور در میدان و خیابان آزادی و میدان صادقیه و میدان انقلاب, دستگیری دو دختر جوان در صادقیه.

در اولین ساعات بعد از ظهر امروز، به رغم حضور فشرده نیروهای سرکوبگر شمار زیادی از مردم غرب تهران در میدان صادقیه تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به تظاهرات زدند. حوالی ساعت ۱۵۰۰ مزدوران دو دختر جوان را که در اعتراض به سرکوب و اختناق در این میدان روی زمین دراز کشیده بودند، دستگیر کرده و با خود بردند.

در غرب میدان آزادی نیز تظاهرکنندگان شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر دادند. در میدان انقلاب نیز به رغم بسیج گسترده نیروهای سرکوبگر شمار زیادی از مردم دست به تجمع زده اند. این نیروها به زور مغازه های میدان انقلاب و اطراف آن را بسته اند و از مغازه داران خواسته اند که محل را ترک کنند.
در خیابان آزادی در مقابل دانشگاه صنعتی شریف مردم و جوانان با ایجاد مانع ورود مأموران نیروی انتظامی به میدان آزادی را مختل کردند. 
رژیم آخوندی برای اختلال در پیوستن مردم به تظاهرات ایستگاه اتوبوس و متروی آزادی را تعطیل کرده و خیابانهای فرعی منتهی به خیابان و میدان آزادی را نیز بسته اند. در ایستگاه متروی میدان انقلاب مزدوران لباس شخصی و زنان مزدور بسیجی بسیار مستقر هستند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵بهمن۱۳۸۹ (۱۴فوریه۲۰۱۱)