درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

رژیم ضدبشری آخوندی روز جمعه ۲۹بهمن ماه، در یک اقدام جنایتکارانه ۴زندانی را به طور جمعی در زندان کرمان به دار آویخت.

در روز ۲۶بهمن، دو زندانی در سنندج و در روز ۲۵ بهمن نیز دو زندانی در خرم آباد و دو زندانی در ساری اعدام شدند. به این ترتیب شمار اعدامهای اعلام شده طی ۵روز، به ۱۰نفر بالغ شده است. این در حالی است که بنا به گفته سردمداران دستگاه قضایی رژیم، اعدامهای مخفیانه در زندانهای رژیم جریان دارد. 

برپا کردن چوبه های دار در شهرهای مختلف کشور نشانگر هراس رژیم آخوندی از قیام قهرمانانه مردم ایران و تلاش مذبوحانه رژیم برای جلوگیری از ادامه و گسترش قیامی است که سرنگونی تمامیت رژیم آخوندها و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم را هدف قرار داده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰بهمن۱۳۸۹ (۱۹فوریه۲۰۱۱)