درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران سفر گوئیدو وستر وله، وزیر خارجه آلمان، به ایران تحت حاکمیت آخوندها را به شدت محکوم می کند.

این دیدار که چیزی جز دل بستن به استمرار سیاست شکست خورده استمالت و تن دادن به باج خواهی آشکار ملایان نیست، در شرایطی صورت می گیرد که میلیونها ایرانی در خیابانهای ایران شعارهای «مرگ بر خامنه ای»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه» را سر داده اند. و هنوز خون مردمی که در روز ۱۴فوریه با قیام، عزم خود در نفی تمامیت رژیم ملایان را بارز کردند بر سنگفرش خیابانهای تهران باقی است.

دیدار خجالت آور وزیرخارجه آلمان با رئیس جمهور ملایان و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه منفور رژیم نتیجه یی جز تشجیع رژیم، که در اوج انزوای داخلی و بین المللی به آخرین مراحل حیات خود رسیده است، در سرکوب وحشیانه تر مردم ایران به همراه ندارد. 

معامله و مراوده با رژیم رو به سقوط آخوندی، که شرکت آشکار در سرکوب مردم ایران است، برای آلمان هیچ نتیجه یی جز بدنامی در میان مردم ایران نخواهد داشت.

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در برلین
۳۰بهمن۱۳۸۹( ۱۹فوریه ۲۰۱۱)