درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

موضعگیری خبرگزاری سپاه پاسداران صرفأ مبین وحشت تمامیت رژیم از تظاهرات ضد حکومتی امروز است.

در حالیکه امروز مردم سراسر ایران، به ویژه جوانان در اعتراض به کشته شدن دو تظاهرکننده به دست نیروهای سرکوبگر در روز ۲۵بهمن دست به تظاهرات خواهند زد، خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) به نحو مضحکی مدعی شد که «این گروهک (سازمان مجاهدین خلق) در اغتشاشات روز ۲۵بهمن با تیراندازی مستقیم دو نفر از هموطنان را به شهادت رسانده و پنج تن دیگر را به شدت مجروح کردند،

این بار در نظر دارند با انبوه سازی کشته شدگان، هدف خود برای ایجاد آشوب در کشور را پیش ببرند».
این خبرگزاری افزود: «پس از شکست سناریوی آشوب آمریکایی و اسرائیلی در هفته گذشته»، مجاهدین خلق قصد دارند «سناریوی تجمعات جزیره ای و کوچک اما با سطح خشونت بالا و انبوه سازی کشته ها» را در دستور کار خود قرار دهند.
رژیم آخوندی با این دروغگوییهای بزرگ که نشانگر وحشتش از انفجار خشم مردم است، برای آتش گشودن روی تظاهرکنندگان و کشتار آنها زمینه سازی می کند.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور رژیم آخوندی، روز گذشته به صراحت هشدار داد که رژیم قصد سرکوب وحشیانه تظاهرات امروز را دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸بهمن۱۳۸۹ (۲۰فوریه۲۰۱۱)