درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

شکل گیری تظاهرات در نقاط مختلف تهران.

مردم و جوانان غیور در نقاط مختلف شهر از جمله میدان ونک و چهارراه ولیعصر، میدان هفت تیر، خیابان سهروردی وخیابانهای منتهی به خیابان آزادی با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به تظاهرات زده اند. این تظاهرات در اعتراض به سرکوب گسترده معترضان در قیام ۲۵بهمن و برای گرامیداشت یاد شهیدان صانع ژاله و محمد مختاری برپا شده است. نیروهای سرکوبگر رژیم با پرتاب گاز اشک آور و یورش به مردم درصدد پراکنده ساختن آنها هستند.

از خیابان سلسبیل همراه با صدای شعار مردم صدای تیراندازی به گوش می رسد. 
انبوه نیروهای سرکوبگر به طور متراکم در کلیه نقاط مرکزی شهر مستقر هستند.
مزدوران لباس شخصی کتابفروشیهای حوالی دانشگاه تهران را مجبور به بستن مغازه هایشان کرده اند. 
کلیه کافی نت ها مسیرهای اصلی تظاهرات تعطیل شده اند 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند۱۳۸۹ (۲۰فوریه۲۰۱۱)