درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

تظاهرات و درگیریهای شدید در شهرهای مختلف کشور.

قیام آفرینان شجاع در شهرهای مختلف کشور نیز در اعتراض به سرکوب قیام۲۵بهمن و در گرامیداشت خاطره شهیدان این روز دست به تظاهرات زدند.
مردم سنندج در اعتصاب به سر می برند و بازار و مغازه های شهر تعطیل است. 
در تبریز، در میدان ساعت و خیابان آبرسان، در اصفهان در میدان انقلاب، دروازه شیراز و سی و سه پل، در شیراز در خیابان و چهارراه ملاصدرا، تظاهرات و درگیری با نیروهای سرکوبگر با شعارهای ضدحکومتی جریان دارد.

در رشت مردم در خیابان مطهری با شعار مرگ بر خامنه ای با مزدوران به شدت درگیر شده اند.
در همدان، دانشجویان دانشگاه بوعلی با سردادن شعارهای حکومتی دست به اعتراض زده اند.
در شاهرود، دانشجویان دانشگاه آزاد به یاد همرزم شهید خود محمد مختاری، سایت دانشگاه را هک کردند وپوستر همرزم دلیر خود و همچنین صانع ژاله را همراه با تبلیغ تظاهرات اول اسفند روی صفحه آن انداختند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند۱۳۸۹ (۲۰فوریه۲۰۱۱)