درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

ادامه درگیریها در غرب تهران با شعار «خامنه ای بدونه به زودی سرنگونه»

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز با سردادن شعارهای ضدحکومتی با مزدوران درگیر شدند.
در خیابان تخت طاووس تظاهرکنندگان با شعار مرگ بر دیکتاتور و پرتاب سنگ با مزدورانی که به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب کردند، مقابله کردند. این درگیری به یوسف آباد و امیرآباد کشیده شد.

در میدان انقلاب و خیابان جمالزاده حوالی ساعت ۱۹ درگیریها دوباره شدت گرفت. مردم شعار می دهند و مزدوران تلاش می کنند با سرکوب وحشیانه این منطقه را اشغال کنند.
در جمال زاده نیز جوانان غیور با شعار “خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه“ با مزدوران درگیر شدند.
مزدوران رژیم دستگیرشدگان را به محلی در نزدیکی دادگاه انقلاب آخوندها در خیابان شریعتی منتقل می کنند شمار زیادی از بازداشت شدگان توسط آمبولانس به کهریزک شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند۱۳۸۹ (۲۰فوریه۲۰۱۱)