درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت, طی پیامی که از تلویزیون ملی ایران ( INTV) پخش شد, عموم مردم ایران را به خیزش هرچه گسترده‌تر در بزرگذاشت شهیدان قیام اول اسفند فراخواند

و از عموم مردم ایران به ویژه نفتگران، کارگران, بازاریان و معلمان خواست با اعتصاب به ارتقا و گسترش خیزش عمومی مردم ایران بپردازند. وی افزود نظام درهم شکسته و فرسوده ولایت، یارای ایستادگی در برابر اراده متحد مردم ایران را ندارد.‌


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ اسفند۱۳۸۹ (۲۳فوریه۲۰۱۱)