درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران اعمال تحریم علیه محمدرضا نقدی و عباس جعفری دولت آبادی، دو سر دژخیم رژیم آخوندی، را یک اقدام مثبت اما ناکافی توصیف می کند و اعمال تحریمهای همه جانبه به ویژه تنفتی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و اعمال تحریم علیه سردمداران رژیم را خواستار است.

سرمایه های مردم ایران از جمله در آمد نفت به طور کامل صرف سرکوب وحشیانه مردم، دستیابی به بمب اتمی و صدور تروریسم می شود یا توسط سردمداران رژیم چپاول شده و به حسابهای بانکی آنها سرازیر می شود.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ اسفند۱۳۸۹ (۲۳فوریه۲۰۱۱)