درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

در خیابان انقلاب،نیروی انتظامی با گاز فلفل و شوکر به تظاهرکنندگانی که شعار آزادی آزادی سر داده بودند حمله کردند. در میدان انقلاب انبوه جمعیت دست به تجمع زدند.

دست کم سه تن دستگیر شدند. در خیابان دکتر غریب در نزدیکی این میدان مردم با مزدوران درگیر شدند. 
در چهارراه ولیعصر مردم در مقابل مزدورانی که به آنها حمله کردند،با شعار مرگ بر دیکتاتور مقاومت کردند.
در خیابان آزادی به سمت جمهوری، اجازه عبور به مردم داده نمی شود.

در خیابان آزادی نیروهای سرکوبگر گاز اشک آور می زنند و درگیریهای پراکنده با جوانان ادامه دارد. 
در حوالی میدان امام حسین صدای فریاد مردمی که مورد حمله مزدوران قرار گرفته اند به گوش می رسد.
در میدان هفت تیر،درگیری جوانان با مزدوران به خیابانهای فرعی کشیده شد. 
در خیابان فرودسی مسیر خودرو ها را بسته اند و خودروها به طور ممتد بوق می زنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اسفند۱۳۸۹ (اول مارس۲۰۱۱)