درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

در ساعت ۱۷۴۵ در میدان توحید, ستارخان و مناطق اطراف آن بین مردم و مزدوران درگیری به وقوع پیوست.

در ساعت ۱۷۴۵مزدوران با باتون به جمعیتی که با شعار مرگ بر دیکتاتور از میدان هفت تیر به سوی خیابان ولیعصر حرکت می کردند , حمله کردند. مردم خشمگین به درگیری با آنها پرداخته و شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند.
حوالی ساعت ۱۸۰۰در میدان ولیعصر مزدوران با گاز اشک آور به مردم حمله کردند. صدای تیراندازی از این محل شنیده می شود.

در ساعت ۱۸۴۵ در تقاطع ولیعصر و کالج مردم شجاعانه با مزدوران درگیر شده و در مقابل حملات آنها مقاومت میکنند. این درگیریها تاکنون ۱۵زخمی بر جای گذاشته است.
در تقاطع انقلاب – اسکندری مردم به حمایت از یک جوان دستگیر شده پرداخته و او را از چنگ مزدوران آزاد کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اسفند۱۳۸۹ (اول مارس۲۰۱۱)