درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت، در پیامی که برای عموم مردم ایران پخش شد, به قیام آفرینان کنندگان روز سه شنبه, دهم اسفند, در تهران و شهرهای مختلف کشور, درود فرستاد

و گفت: 
سلسله قیام‌های مردم ایران با شعار مرگ بر خامنه‌ای، نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه یارای مهار قیام را ندارد و سرانجام مغلوب آن خواهد شد. وی افزود: شجاعت قیام کنندگان, همبستگی مردمی که در نقاط مختلف تهران، جوانان دستگیر شده را از چنگال پاسداران رها ‌کردند،

و جوانان دلیری که در تهران تصویر خامنه ای را به آتش کشیدند، گواه عزم جزم مردم ایران برای نفی تمامیت رژیم آخوندها و استقرار دموکراسی در ایران است.
خانم رجوی افزود: مقاومت ایران از این پیشتر بارها تهدیدها و محدودیتهای اعمال شده در مورد آقایان موسوی و کروبی را توسط باندغالب حاکمیت و شخص خامنه ای, به شدت محکوم کرده و مسئولیت هرگونه تعرض و ستم بر آنها و برخانواده و اطرافیانشان یا دستگیری و اقدام تروریستی علیه آنها را برعهده شخص خامنه ای می داند.. 
خانم رجوی از دولت‌ها و مجامع بین‌المللی خواست رژیم آخوندی را برای آزادی بازداشت شدگان قیام‌های اخیر و همه زندانیان سیاسی و رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ظالمانه علیه آنان تحت فشار بگذارند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اسفند۱۳۸۹ (۲ مارس۲۰۱۱)