درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

حرکتهای اعتراضی در اصفهان و کرمانشاه.

روز سه شنبه, ۱۰اسفند, شهرهای اصفهان و کرمانشاه نیز شاهد تظاهرات اعتراضی و درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر بود. 
در ساعت ۱۷۴۵ شمار زیادی از مردم در میدان انقلاب اصفهان دست به تجمع زدند. بر اثر یورش به مردم ۵۰تن از آنان دستگیر شدند. 
در ساعت ۱۸۳۰ یک موتورسیکلت مزدوران بسیج در تقاطع خیابانهای حسین اباد و وحید به اتش کشیده شد 

در کرمانشاه, نیز مردم در خیابان نوبهار و اطراف میدان فرودسی با مزدوران نیروی انتظامی درگیر شدند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اسفند۱۳۸۹ (اول مارس۲۰۱۱)