درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان و به آتش کشیدن دو خودروی مزدوران.

در خیزش شجاعانه روز ۱۰اسفند,  رویارویی مردم با مزدوران در نقاط مختلف شهر جریان داشت. 
در ساعت ۱۹۰۰ در نزدیکی میدان انقلاب, به دنبال یورش مزدوران به تظاهرکنندگان,  دو خودروی ون نیروهای سرکوبگر توسط جوانان خشمگین به آتش کشیده شد. 
در ساعت۲۲۰۰  در چهارراه ولیعصر مردم شعار  مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

در خیابان رودکی جوانان به سمت مزدوران نارنجک دستی پرتاب کردند.
در میدان محسنی مردم در گروههای پراکنده به درگیری با مزدوران پرداختند. 
شماری از بازداشت شدگان به طور موقت به مدرسه  موسوم به آیت آلله سعیدی در تقاطع فاطمی ولیعصر و از آنجا به زندان منتقل شدند.
در برخی از مناطق شهر پاسداران به روی مردم آتش گشودند و شماری از تظاهرکنندگان بر اثر شلیک گلوله زخمی شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اسفند۱۳۸۹ (۲ مارس۲۰۱۱)