درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

ادامه تظاهرات و درگیری در تهران پس از تاریکی هوا.

در ساعت ۲۰۳۰ در میدانهای هفت تیر , انقلاب , امام حسین,  آزادی, چهار راه کالج  تجمعهای اعتراضی مردم ادامه داشت. نیروهای سرکوبگر با ضرب و جرح مردم تلاش می کردند آنها را متفرق کنند.
در ساعت ۱۹۰۰در خیابان جیحون به سمت میدان آزادی درگیری شدیدی بین تظاهرکنندگان و نیروهای سرکوبگر به وقوع پیوست.

حوالی ساعت ۱۸۰۰مزدوران در تقاطع خیابان انقلاب- اسکندری به جوانانی که سرود یار دبستانی را می خواندند, حمله کردند و شمار زیادی از آنان را به صورت جمعی دستگیر کردند. بازداشت شدگان با اتوبوس به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
در تظاهرات خیابان امیرآباد شمالی دست کم ۵ نفر دستگیر شدند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اسفند۱۳۸۹ (اول مارس۲۰۱۱)