درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران از تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، به پیشنهاد اتحادیه عرب، برای حمایت از غیرنظامیان در لیبی و جلوگیری ازکشتار بیرحمانه آنها استقبال می‌کند و ضمن تبریک  به مردم لیبی برای آنان در مبارزه‌شان علیه دیکتاتوری و برای استقرار دموکراسی آرزوی پیروزی نهایی می‌کند.

مقاومت ایران همچنین بر ضرورت تصویب تحریمهای همه جانبه علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران از سوی شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سردمداران این رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت تأکید می نماید.

مقاومت ایران یادآوری می‌کند سرنگونی این رژیم که با تمام قوا در صدد منحرف کردن قیامهای منطقه به سوی بنیادگرایی اسلامی است، شرط ضروری دموکراسی و صلح پایدار در تمام منطقه است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷اسفند ۱۳۸۹( ۱۸ مارس ۲۰۱۱)