درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

در آستانه اجلاس شورای وزیران و اعلام لیست جدید سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا, فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران تلاش می کند با توسل به حربه های مختلف بویژه شانتاژ ازطریق تهدید به گروگانگیری, کشورهای اروپایی را مرعوب ساخته و آنان را مجبور سازد که از احکام بالاترین دادگاههای عدالت اروپا سرپیچی کرده و همچنان نام مجاهدین را در لیست تروریستی نگاهدارند.

روز گذشته رژیم آخوندها با به صحنه فرستادن پاسدار جعفری, سرکرده سپاه پاسداران, تلاش کرد دولت آلمان را با تهدید به تکرار ماجرای اشغال سفارت آمریکا در سال۱۳۵۸, به پذیرش خواستهای خود وادار نماید.
روزنامه آلمانی کلنر اشتات آنسایگر (۲۱ژانویه ۲۰۰۹) در این باره نوشت: «رژیم ایران اتهامات سنگینی علیه تاسیسات تعلیم تربیتی, بنیادها,
رسانه ها و همچنین سفارت آلمان در تهران وارد کرده و آنها را متهم به جاسوسی کرده است. فرمانده نظامی ایران تهدید به اشغال محتمل سفارت آلمان می کند».
مقاومت ایران، ضمن محکوم کردن تهدیدها و شانتاژ رژیم آخوندها به  گروگانگیری علیه بنیادهای آلمانی, از کشور آلمان می خواهد با اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل آخوندهای حاکم بر ایران, اجازه ندهند که فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران کشورهای اروپایی را به گروگان گرفته و آنها را به ابزاری برای پیشبرد سیاستهای بنیادگرایانه و تروریستی خود تبدیل نماید.
سیاست غلط و شکست خورده مماشات طی هفت سال گذشته نه تنها اصلی ترین راهبند برای تغییر دموکراتیک در ایران بوده بلکه عامل اصلی تشدید سرکوب در داخل و جری تر کردن این رژیم در صدور تروریسم و بنیادگرایی و دستیابی به تسلیحات اتمی بوده است و قیمت آن از جان و مال میلیونها ایرانی که تحت ستم رژیم آخوندها به سرمی برند, پرداخته شده است.
زمان آن فرارسیده است که جامعه بین المللی با قاطعیت کامل و اعمال تحریمهای همه جانبه این رژیم دیکتاتوری, که فعالترین حامی تروریسم بین المللی است, را متوقف کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ بهمن۱۳۸۷ (۲۲ ژانویه ۲۰۰۹)