درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

دیوانعالی رژیم آخوندها حکم شقاوت بار کور کردن یک جوان  با ریختن اسید در چشمانش را تأیید کرد. دژخیمان قوه قضاییه آخوندها در تهران, پیش از این بر اساس قوانین ضدانسانی و وحشیانه آخوندها که نام شرع بر آن نهاده اند, متهم را که مجید نام دارد و ۲۷ساله است به ریختن ده قطره اسید سولفوریک در چشمانش محکوم کرده بودند.

مردم ایران طی ۳۰سال حاکمیت استبداد مذهبی ملایان چیزی جز رنج و شکنج و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی به وحشیانه ترین وجه ممکن, نصیبی نبرده اند. چشم بستن بر این همه ستم و بیدادگری فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران طی ۳۰سال گذشته آنها را ,هر روز بیش از پیش,  در سرکوبی مردم ایران جریتر کرده است.
مقاومت ایران عموم سازمانها و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر، بویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را به محکوم کردن چنین شقاوتهای قرون وسطایی فرا می خواند و تاکید میکند که ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد برای اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا بیش از هرزمان دیگر ضروری است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۸۷ (۴ فوریه۲۰۰۹)