درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 رژیم آخوندها در  روز ۲۱ اسفندماه، ۴تن بنامهای علی آبستان، علی دهقانی، علی دامشاد و محمود مرادی, را که از سال ۸۵ زندانی بودند, در شهر طبس اعدام کرد.  زندانی دیگری بنام حامد محمدزاده در روز ۲۰ اسفندماه در زندان ارومیه اعدام شد.

دژخیمان رژیم آخوندها, همچنین در روز پنجشنبه ۱۵ اسفندماه, مردی ۳۰ ساله به نام ولی آزاد, اهل پارس آباد مغان و کارمند اداره بازرگانی در زندان لاکان رشت , را با اجرای مجازات وحشیانه سنگسار به قتل رساندند. جسد وی به خانواده اش تحویل نشده و در نقطه ای نامعلوم دفن شده است.

مقاومت ایران عموم سازمانها و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر بویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را به محکوم کردن اوضاع وخیم حقوق بشر در ایران و ارجاع پرونده حقوق بشر رژیم آخوندها به شورای امنیت ملل متحد برای اتخاذ تصمیمات فوری و لازم الاجرا فرا میخواند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

۲۲ اسفند ۸۷ (۱۲ مارس ۲۰۰۹)