درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

دو هفته بعد از تأکید خامنه ای, ولی فقیه رژیم جنایتکار آخوندها, در دهم اسفند مبنی بر اخراج مجاهدین از عراق و اجرای توافقات دوجانبه بین این رژیم و دولت عراق و به دنبال محاصره و تهاجم به یک ساختمان در اشرف از روز جمعه تا کنون, یک افسر عراقی , ساعت ۹صبح امروز ۲۵ اسفند, در ورودی اشرف, به تهدید کردن مجاهدین و ضرب و شتم دوتن از ساکنان آن به نام عبدالعلی حاج محمدی و نورالدین نوید با استفاده از باتون برقی و دستبند زدن مبادرت کرد. اما متعاقبأ با مداخله و ممانعت نیروهای آمریکایی روبه رو شد.

نیروهای مهاجم عراقی صبح امروز از ورود بیش از۱۵۰کارگرعراقی شاغل دراشرف جلوگیری کردند و ساعت۱۱صبح به افزایش نیرو و تشدید محاصره ساختمانی که دو روز گذشته مورد تهاجم و محاصره قرارگرفته بود, پرداختند.

نیروهای عراقی برای چهارمین روز متوالی از ورود تریلیهای حامل مواد لجستیکی و تدارکات و منجمله سوخت به اشرف جلوگیری میکنند. چیزی که تأسیسات آبرسانی, سیستمهای پزشکی و درمانی اشرف را با خطر جدی مواجه میکند.

اقدامات چهار روز اخیر, مانند قطع تدارکات, ممنوعیت مراجعات و ورود کارگران, محاصره ساختمان, دستبند زدن و مضروب کردن با باتون الکتریکی و انواع تهدیدها علیه ساکنان اشرف, نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو, قانون انساندوستانه بین المللی و قانون بین المللی و مصداق مشخص جنایت جنگی علیه افراد حفاظت شده است.

مقاومت ایران خواستار مداخله فوری دولت آمریکا و ارگانهای بین المللی ذیربط برای خنثی کردن نقشه های رژیم آخوندی و ممانعت از وقوع یک فاجعه انسانی در اشرف میباشد.

عاملان و آمران اقدامات جنایتکارانه به ویژه مشاور امنیتی دولت عراق که آشکارا دستورات دیکته شده خامنه ای را به اجرا می گذارد, باید تحت پیگیرد بین المللی قرارگیرد.

مقاومت ایران با یاد آوری اطلاعیه سفارت آمریکا در بغداد در۲۸دسامبرگذشته , باردیگر بر ضرورت تضمین کنوانسیونهای بین المللی و حفاظت ساکنان اشرف توسط نیروهای آمریکایی بر طبق تعهدات بین المللی دولت امریکا و الزمات ناشی از توافقنامه این دولت با ساکنان اشرف تأکید می کند و برای خنثی کردن دستورات ولی فقیه حکومت آخوندی, خواستار بازگرداندن وضعیت به قبل از ژانویه ۲۰۰۹ و برعهده گرفتن مسئولیت حفاظت توسط نیروهای آمریکایی است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران- پاریس

۲۵ اسفند۱۳۸۷(۱۵مارس ۲۰۰۹)