درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۸۷

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی طی سخنانی به مناسبت ۲۲بهمن، سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران تأکید کرد: ۳۰سال پس از انقلابی که توسط خمینی ربوده شد, تمام شواهد بیانگر خواست مبرم مردم ایران برای تغییر دموکراتیک و استقرار آزادی وحاکمیت مردم به جای استبداد خون آشام مذهبی است.

دژخیمان حاکم برایران, از آزاد کردن زندانیانی که دوره محکومیت آنها پایان یافته و همچنین افرادی که در تورهای گسترده ارگانهای سرکوبگر رژیم موسوم به « طرح امنیت اجتماعی» بی هیچ دلیل و مدرکی دستگیر شده اند, خودداری میکنند
تا آنها را در یک اقدام فریبکارانه بعنوان «عفو» آخوند خامنه ای در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی , ولی فقیه رژیم آخوندها , نمایش دهند.

مأموران وزارت اطلاعات آخوندها روز ۱۵بهمن ماه, آقای رضا نگهداری , دانشجوی ترم۳ حقوق دانشگاه تهران را ربوده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
رضا نگاهداری دبیر تشکیلاتی و سخنگوی دانشجویان آزادیخواه ایران به دلیل برگزاری تجمعات سیاسی و صنفی دانشجویان در کوی دانشگاه در بهمن سال گذشته, برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به قتل مشکوک خانم دکتر زهرا بنی یعقوب و اعتراض به حضور پاسدار احمدی نژاد در دانشگاه تهران

مقاومت ایران با تأکید بر این که فاشیسم دینی حاکم بر ایران بزرگترین تهدید صلح و امنیت در منطقه و در سطح بین المللی است، از اجلاس مونیخ خواستار اتخاذ تدابیر جدی و عاجل در مقابله با پروژه تسلیحات اتمی و دخالتهای گسترش یابنده رژیم در منطقه از عراق تا لبنان و افغانستان شد.

بدنبال حذف مجاهدین از لیست تروریستی آخوندها با توطئه علیه اشرف می خواهند ضربة کلان را جبران کنند
فاشیسم دینی حاکم بر ایران, به دنبال حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا و بر باد رفتن سرمایه گذاریهای ۷ساله اش در این خصوص, در صدد توطئه های جدید علیه مجاهدین به ویژه ساکنان اشرف برآمده است.

دیوانعالی رژیم آخوندها حکم شقاوت بار کور کردن یک جوان  با ریختن اسید در چشمانش را تأیید کرد. دژخیمان قوه قضاییه آخوندها در تهران, پیش از این بر اساس قوانین ضدانسانی و وحشیانه آخوندها که نام شرع بر آن نهاده اند, متهم را که مجید نام دارد و ۲۷ساله است به ریختن ده قطره اسید سولفوریک در چشمانش محکوم کرده بودند.

 رژیم آخوندها ۱۷ تن را در آستانه سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در زندانهای رفسنجان, بجنورد، مشهد، کازرون و اصفهان و شیراز اعدام کرد
دژخیمان رژیم آخوندها در آستانه سی امین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی, ۱۷تن را در شهرهای مختلف کشور به دار آویختند. روز شنبه ۱۲بهمن ماه, یک زندانی به نام حشمت در کازرون (روزنامه حکومتی ایران) و دو تن دیگر در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند (روزنامه حکومتی اعتماد).

رژیم آخوندی که این روزها بخاطر شکست تمامی زد و بندها و توطئه هایش برای جلوگیری از اجرای احکام بالاترین مراجع قضایی اروپایی و حذف برچسب تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران مثل مار زخمی به خود می پیچد, توطئه های جاسوسی و تروریستی علیه مقاومت ایران را تشدید کرده است.

تظاهرات ۱۵,۰۰۰ ایرانی در بروکسل در حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران
ظهر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط کمیته اروپایی « در جستجوی عدالت» در بروکسل برگزار شد, دهها نماینده پارلمان از کشورهای مختلف اروپایی و پارلمان اروپا, حقوقدانان و شخصیتهای مدافع حقوق بشر اتحادیه اروپا را به برسمیت شناختن مقاومت ایران فرا خواندند.

مریم رجوی: برچسب تروریستی بزرگترین کمک  به ماندگاری فاشیسم دینی بوده است با لغو برچسب تروریستی سیاست استمالت اروپا در هم شکست و چرخهای تغییر در ایران با شتاب مضاعف شروع به حرکت خواهند نمود.