درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۸۷

بنا بر گزارشهای رسیده, رژیم آخوندها, در روز جمعه ۶دیماه,  یک زندانی مرد را در گورستان بهشت رضا در شهر مشهد (شرق ایران) سنگسار کرد.
دژخیمان  دو مرد را که در شعبه۵ دادگاه کیفری استان خراسان به مجازات وحشیانه سنگسار محکوم شده بودند, همزمان در خاک قرار دادند. اما یکی از زندانیان که محمود نام داشت موفق شد خود را از گودال بیرون کشیده و از مرگ رها سازد.