درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

تجمعهای اعتراضی معلمان كردستان با شعار: خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون»، «خشونت، شکنجه و اعدام ممنوع باید گردد».

معلمان شهرهای کردستان نیز روز یكشنبه همزمان با دیگر همكاران خود در شهرهای مختلف كشور در اعتراض به وضعیت وخامت بار زندگی و وضعیت شغلی فرهنگیان و اعتراض به اجرا نشدن همسان سازی حقوق معلمان با سایر كارمندان دولت تجمعهایی در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرهای خود بر پا كردند.

معلمان آزاده پلاكاردهایی با خود حمل می كردند كه بر روی آنها نوشته بود : «ما خواهان رفع تبعیض و نابرابری هستیم»، « خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون»، «خشونت، شکنجه و اعدام ممنوع باید گردد»، « تبعیض و نابرابری ممنوع بایدگردد»، « هم از فقر می نالیم هم از فرق بیزاریم»، «ما خواستار تامین حقوق و مزایایی مکفی و شایسته زندگی انسان امروز برای معلمان هستیم»، « سکوت ما بلندتر از فریاد ماست». زنان معلم در این تجمعها حضور و نقشی چشمگیر داشتند.

خانم سهیلا صادق، مسئول كمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت با درود به معلمان و فرهنگیان زحمتكش و شریف ایرانی شركت گسترده آنها در این حركت های اعتراضی را ستود. وی گفت: زندگی در زیر خط فقر، شرایط معیشتی و شغلی وخامت بار و بی حرمتی به معلمان و فرهنگیان كشور تنها یكی از آثار حاكمیت 36ساله نظام فرهنگ كش ولایت فقیه است. رژیمی كه تمامی سرمایه های این میهن را صرف سركوب و پروژه های شوم اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی كرده و از حداقلهای آموزشی برای دانش آموزان و تامین حداقل حقوق معلمان سر باز زده است.

خانم صادق ضمن فراخواندن همه هم میهنان به ویژه دانش آموزان و جوانان كشور به حمایت از اعتراضات معلمان تاكید كرد: تنها راه رهایی از وضعیت نكبت باری كه رژیم آخوندی بر عموم مردم ایران و از جمله فرهنگیان و معلمان ایرانی تحمیل كرده تغییر این رژیم ضدبشری و سرنگون كردن تمامیت این حكومت قرون وسطایی است.

شورای ملی مقاومت ایران

 كمیسیون آموزش و پرورش

10 اسفند 1393 (اول مارس 2015)