درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

پيشدستي احمقانه تواب تشنه به خون و يك فقره نعل وارونه!
تواب تشنه به خون ايرج مصداقي در يك شبكه اينترنتي اطلاعات آخوندها (به كارگرداني مزدور سعيد بهبهاني-چهارشنبه اول آبان ۹۸ ) ادعا كرده است در حاليكه براي بدرقه مادرش به فرودگاه آرلاندا در استكهلم رفته بود «يكي از عناصر مشترك فرقه رجوي و رژيم جمهوري اسلامي» تلاش كرده است از نزديك از او عكس بگيرد!

تواب تشنه به خون در صحنه بعدي با آب و تاب مضحك در يك فيلمنامه پليسي-جنايي توضيح ميدهد كه : «من گذاشتم یک مقداری دور بشود و بعد حرکات او را ببینم و او را دنبال کردم و در یک گوشه ای او را در تله انداختم خواست فرار کند با یک چرخی جلویش را گرفتم و اجازه ندادم و او حدود شش هفت دقیقه سعی میکرد فرار کند و عکسهایی که گرفته بود را پاک کند از تلفنش و لیکن من اجازه به او ندادم که بتواند همچین کاری را بکند...عاقبت پلیس سر رسید و او را سرپایی مورد بازجویی قرار دادند و تلفنش را گرفتند وتلفنش را چک کردند و متوجه شدند که عکسهایی از نزدیک انداخته و نتوانسته بود حذف کند ... گفتم این را با هموطنان درمیان بگذارم که در واقع چه چهره های پلیدی حضور دارند چه بسا اینجا و اونجا. اما اینها که ره بجایی نمیبرند من هم که بیدی نیستم که به این بادها بلرزم!».
تواب تشنه به خون با پيشدستي احمقانه و يك فقره نعل وارونه عمد دارد موضوع اصلي در برابر ايران اير را دور بزند تا از سؤالات مقدر بعدي در مورد ارتباطات و مأموريتهايي كه براي گشتاپوي آخوندي انجام ميدهد، بگريزد.
طبق اظهارات آقاي حسين عبدي هوادار شناخته شده مجاهدين در سوئد كه در فرودگاه بطور اتفاقي مصداقي را مقابل ايران اير ديده و با گرفتن عكس موجب تب و لرز وي شده، واقعيت چيز ديگريست.
عبدي ميگويد : «وقتي مصداقي ديد كه من از او در جلوي ايران اير عكس گرفتم، به طرز هيستريك افسار پاره كرد، به سمت من آمد و درگير شد و با الفاظ ركيك شروع به فحاشي كرد و قصد كتك كاري داشت....در اين زمان مردم جمع شدند و پليس هم آمد. او بناي التماس و درخواست گذاشت و از پليس ميخواست عكسهايش پاك شود و ميگفت ميخواهد از من شكايت كند. پليس گفت عكس گرفتن در سوئد جرم نيست. تو ميتواني شكايت كني و اين آقا هم ميتواند برود...همه فهميدند كه هياهو و هول شدن او از ترس انتشار عكس مربوطه است».

شوراي ملي مقاومت
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۵ آبان ۱۳۹۸ (۲۷ اكتبر ۲۰۱۹)