درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

جرجی تاناسی یکی از مزدورانی که از این پیش‌تر توسط کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران به‌خاطر خدمتگزاری به سفارت و ایستگاه اطلاعات رژیم در آلبانی افشا‌ شده بود، به دعوت دژخیمان اطلاعات آخوندی در هتل پارسیان اوین در نزدیکی شکنجه‌گاه اوین به‌سر می‌برد.

این مزدور که برای فعالیت‌های مجرمانه خود علیه مقاومت ایران از پوشش خبرنگار استفاده می‌کند، پس از این‌که فهمید مجاهدین از رفتن او به تهران و استقرارش در هتل اوین مطلع شده‌اند، در یک پیشدستی ابلهانه در فیس‌بوک خود خبر رفتنش به ایران و اقامت در هتل «پارسیان اوین» را منتشر کرده است.

 مزدور مزبور سال گذشته به دادگاهی در آلبانی شکایت کرده بود که آقای بهزاد صفاری مشاور حقوقی مجاهدین او را به خدمتگزاری برای سفارت رژیم و همکاری با ایستگاه اطلاعات آن در آلبانی برای ارتباط با بریده مزدوران و لجن‌پراکنی علیه مقاومت ایران متهم کرده است.

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران با تأکید مجدد بر جرایم جاسوسی و تروریستی، خواهان محاکمه و مجازات مزدور در محاکم ذیصلاح قضایی در آلبانی است.

 شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

پاریس - ۲۶بهمن۹۸(۱۵فوریه ۲۰۲۰)