درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت منتشر مي‌كند

سند شيوع كرونا در تهران

و اسناد جنگ پنهان نيروي انتظامي ولايت‌فقيه با كانون‌هاي شورشي

همراه با واكنش‌هاي وحشت‌زده و هراسان در شهرهاي مختلف ميهن

سند شماره ۱- سند انكارناپذير شيوع كرونا در تهران و دستور  نيروي سركوبگر انتظامي در ساعت ۲۱ چهارشنبه ۳ارديبهشت ۹۹  براي اعزام سريع واحد به نارمك براي مقابله با تجمع و اعتراض مردم ( فايل صوتي ضميمه است-شماره ۱ ).

شايان يادآوري است كه خانم مريم رجوي در ۱۷ فروردين اعلام كرده بود: تصميم جنايتكارانه خامنه اي و روحاني براي بازگرداندن مردم بر سر كار قربانيان بيشمار بر جا ميگذارد.

سند شماره ۲-واكنش هراسان نيروي سركوبگر انتظامي در شيراز و دستور حضور پررنگ واحدها در ساعت ۱۰ تا ۱۲ جمعه ۲۹ فروردين براي مقابله با موردي كه روز قبل هم ديده شده و با تفنگ بادي اقدام به شكستن شيشه‌هاي بانكها مي‌كند. به واحدها توصيه مي‌شود تك واحدي به مقابله نروند و حداقل دو واحدي اقدام كنند(فايل صوتي ضميمه است-شماره ۲ ).

سند شماره ۳-شعارنويسي در نارمك در تهران عليه خامنه‌اي در ساعت ۱۹۳۰ شنبه ۳۰ فروردين و دستور بالاتر مبني بر اينكه  : « اعزام شويد به ميدان، فحاشي به رهبري ، شعارنويسي كردند، شعارنويسي عليه رهبر» (فايل صوتي ضميمه است-شماره ۳ ).

سند شماره ۴-شعار مرگ بر خامنه‌اي در نارمك در تهران در ساعت ۱۲۳۰ يكشنبه ۳۰ فروردين و دستور بالاتر مبني بر اينكه اين شعار بايد با اسپري پوشانده و يا با هر چيز ديگر پاك و يا معكوس شود : «با هر چه ميتواني معكوسش كن، بالاخره با گريسي،با يك سنگي بزني، بتراشي، با هرچیزی معكوسش كن، خوانده نشود» (فايل صوتي ضميمه است-شماره ۴ ).

سند شماره ۵-پخش شب‌نامه در ملارد و دستور استعلام همراه با گزارش سريع به مركز در ساعت ۹صبح شنبه ۲۳ فروردين «در رابطه با اين چند شب اخير در خصوص پخش شب‌نامه» (فايل صوتي ضميمه است-شماره ۵ ).  

تاكنون دهها تن از جوانان دلير و شورشگر به خاطر موارد بالا و موارد مشابه دستگير شده‌اند.

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ (۲۵ آوريل ۲۰۲۰)