درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون بهداشت و درمان

گزارشهای گردآوری شده از نقاط مختلف كشور از گسترش بیسابقه بیماریهای ناشی از توفانهای ریزگرد و غلظت بیش از اندازه گرد و خاك در فضای بخشهای وسیعی از ایران خبر می دهد، موضوعی كه امروز سلامتی دهها میلیون تن از هموطنانمان را به خطر انداخته است.
بیماریها و عفونت حاد دستگاه تنفسی، انسداد دستگاه تنفسی، عفونت گوش میانی، سرطان ریه، بیماریهای قلبی و عروقی، بروز حساسیتها و آلرژیهای گوناگون از جمله عوارض این وضعیت وخامت بار است. نوزادان،