درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون دانشگاه‌ها

نظام ولایت فقیه در واکنشهای زنجیره یی و هراسان خود پس از انتشار عکس خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، در ویژه نامه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، بیهوده می کوشد تا فضای خفقان و سرکوب را در دانشگاهها آنهم در آغاز سال تحصیلی هرچه بیشتر تحمیل کند.

خبرگزاریها و رسانه های رژیم که به طور عمده تابع سپاه پاسداران و وزارت  اطلاعات و دیگر ارگانهای نظامی و امنیتی هستند،

تاریخچه مدون جنبش دانشجویی به بعد از شهریور ۱۳۲۰ و بازشدن فضای سیاسی به دنبال پایان دیکتاتوری رضا خان برمیگردد. دراین سالها تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ که منجر به سقوط دولت ملی دکتر مصدق گردید در برهه های مختلف حمایت دانشجویان از خواسته های دکتر مصدق چه زمانی که نماینده مجلس بود، به ویژه دررابطه با ملی شدن صنعت نفت و چه به هنگام نخست وزیری وی جایگاه ویژه ای را دریان جنبش دارد.

اطلاعیه کمسیون دانشگاهها درشورای ملی مقاومت ایرانبه مناسبت آغاز سال تحصیلی ۸۹-۹۰

با گرامی داشت خاطره اساتید و دانشجویان شهید در مصاف با دیکتاتوری های شاه و خمینی از ۱۶آذر۳۲ تا به امروز، فرا رسیدن اول مهر ۸۹ و آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مدارس عالی را تبریک می گوییم