درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ترور سبعانه سه زن مبارز کرد در پاریس را قویاً محکوم می‌کند و به خانواده، دوستان و همرزمان آنها صمیمانه تسلیت می‌گوید.

در شرایطی که گفتگوهای صلح بین دولت ترکیه و کردهای این کشور جریان دارد و در حالیکه دیکتاتور سوریه در آستانه سقوط قرار دارد و جبهه منطقه یی رژیم آخوندی در حال متلاشی شدن است،

این ترور جنایتکارانه و فجیع به هر دلیل و از هر جانب که صورت گرفته باشد، بیش از هر طرف دیگری فاشیسم دینی حاکم بر ایران از آن سود می‌برد. این رژیم بیش از هر زمان دیگر از روند صلح بین دولت ترکیه و کردهای این کشور وحشت دارد.

 کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۲۳دی ۱۳۹۱(۱۲ژانویه ۲۰۱۳)