درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

خانم سروناز چیت ساز, مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران, جلوگیری از مداوای مجاهدان اشرف به ویژه زنان بیمار را نقض کنوانسیون چهارم ژنو, قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد و نقض کنوانسیونها و مقررات مربوط به حقوق زنان دانست.

وی همه شخصیتها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان را به اعتراض نسبت به رفتار جنایتکارانه نیروهای عراقی وابسته به نخست وزیری عراق و اقدام فوری برای لغو محاصره ساکنان اشرف بخصوص در زمینه پزشکی فرا خواند.

خانم چیت ساز با اشاره به جلوگیری از انتقال خانم الهام فردی پور (مبتلا به سرطان تیروئید) به بیمارستان, گفت: شمار زیادی از زنان اشرف از محدودیتهای ضد انسانی در زمینه پزشکی رنج می برند و به همین دلیل بیماری بسیاری از آنها به وخامت گراییده و عوارض جبران ناپذیری در میان آنها به جای گذاشته است. وی افزود: فشارها و مضایقات تحمیل شده بر اشرف, تأثیرات مضاعف و فزاینده یی بر ۱۰۰۰ زن ساکن اشرف برجای گذاشته است, به ویژه آن که بسیاری از آنها سالها در سیاهچالهای رژیم آخوندی به سر برده و هنوز از آثار شکنجه های وحشیانه دوران اسارت رنج می برند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ آبان ۱۳۸۹(۱۱ نوامبر ۲۰۱۰)