درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ضمن محکوم کردن ترور ناجوانمردانه  خانمها عروبه بركات و دخترش حلا برکات دو تن از زنان فعال سوری  که در خانه شان در استانبول با ضربات کارد به قتل رسیدند را به اپوزیسیون سوریه به ویژه زنان مبارز سوری صمیمانه تسلیت می گوید. بسياري از خبرگزاري ها این ترور را به دیکتاتوری اسد نسبت می دهند.  

خانم عروبه برکات از شخصيتهاي قديمي اپوزيسيون سوريه بود كه نقش جدي در افشاي جنايتهای اسد به ويژه در زندانهاي قرون وسطايي اين رژيم ايفا كرد و تحقیقاتی را در مورد شكنجه در زندانهای رژیم اسد انجام داده بود. دختر وی حلا بركات نیز از فعالان سوری و خبرنگار تلویزیون اپوزیسیون سوریه (اورینت) بود. خانم عروبه كه با مقاومت ايران و به ويژه زنان مجاهد آشنايي داشت همواره احترام ويژه یي براي آنان و مبارزاتشان بر عليه ديكتاتوري ديني قائل بود.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

اول مهر ۱۳۹۶ (۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷)