درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

    روز چهارشنبه ۲۴خرداد عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی خانم نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر را در خانه اش در تهران بازداشت کردند و او را به دادسرای اوین منتقل نمودند.

او پیش از این به خاطر به عهده گرفتن وکالت زندانیان سیاسی بازداشت شده و طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در بازداشتگاه اوین در اسارت به سر برد. و به مدت سه سال از حق وکالت محروم شد. پس از آن نیز بار دیگر به خاطر اعتراض به اسیدپاشیدن به زنان جوان بازداشت شد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ضمن ابراز انزجاز از این اقدام سرکوبگرانه رژیم عموم سازمانهاي بین المللی مدافع حقوق بشر را به محكوم كردن بازداشتهای خودسرانه توسط رژیم آخوندی فرا می خواند و خواستار اقدامی فوری براي آزادي بیٰ‌قید و شرط و سریع خانم ستوده است.

شورای ملی مقاومت ایران  كميسيون زنان

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۸)