درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

ایران: بازداشت نسرین ستوده وكیل زندانیان سیاسی و شماری از زنان.

 بعد از ظهر روز شنبه سوم آبان ماموران جنایتكار اطلاعات آخوندی، خانم نسرین ستوده را در مقابل وزارت كشور رژیم بازداشت كردند. وی در اعتراض به جنایت ضدبشری اسید پاشیدن به زنان و دختران جوان و همچنین لغو وكالت خود دست به اعتراض زده بود.

پیش از این رژیم ضد بشری آخوندی پرونده وكالت خانم ستوده را كه بخاطر بر عهده گرفتن وكالت زندانیان سیاسی به مدت سه سال زندانی شده بود، برای سه سال لغو كرده است.

امروز به دنبال جلوگیری نیروهای سركوبگر از تجمع زنان معترض در مقابل وزارت كشور، تجمع اعتراضی در ضلع شمالی پارك لاله در خیابان دكتر فاطمی شكل گرفت. این تجمع اعتراضی نیز مورد حمله و هجوم نیروهای سركوبگر قرار گرفت كه شماری از زنان به شدت مضروب شده و تعداد دیگری بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

خانم سروناز چیت ساز، مسئول كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، عموم سازمانهای حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوم كردن دستگیریهای خودسرانه زنان و اقدام فوری برای آزادی خانم ستوده و دیگر زنان بازداشت شده فراخواند.

 

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

3 آبان 2014 (25 اكتبر2014)