درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

گزارشهاي رسيده از داخل كشور، از شدت گرفتن بيماري ها و مشكلات جسمي خانم نازنين زاغري در زندان خبر ميدهد. در همين حال اعتصاب غذای آقای ریچارد راتکلیف در مقابل سفارت رژیم آخوندی در لندن  وارد سومين هفته خود ميشود. گروگانگيري و آدم ربايي از روز اول يك ابزار اصلي رژيم آخوندي براي پيشبرد سياستهايش بوده است.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت بار ديگر شورا و كميسر حقوق بشر ملل متحد و ديگر مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوم كردن قاطع آدم ربايي و گروگانگيري توسط رژيم آخوندي فرا ميخواند و خواهان اقدام فوري براي آزادي خانم نازنين زاغري مي باشد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۷ تیر ۱۳۹۸