درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

فراخوان به اعزام هیأت تحقیق  بين المللي برای بازدید از زندانها و زندانيان سياسي ايران

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران ضرب و شتم 4 زنداني سياسي زن در زندان قرچك ورامين را قوياً محكوم نموده و توجه مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به وضعيت وخيم زندانيان سياسي به ويژه زندانيان زن و اقدام فوري براي آزادي آنها جلب مي كند.

روز دوشنبه ۷ مرداد ۹۸، چهار تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین به تحریک مسئولین زندان و بهداری و به وسیله زندانیان جرائم عادی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. حال یکی از مصدومین وخیم گزارش شده است.

پیش از این نیز در تاریخ شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ و جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ گزارشاتی مبنی بر ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط زندانیان خطرناک منتشر شده بود.

ضرب و شتم زندانيان سياسي به وسيله مجرمان عادي كه با تحريك زندانبانان صورت مي گيرد، يكي از اهرم هاي فشار فاشيسم ديني عليه زندانيان سياسي است. روز 20 خرداد گذشته  زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی، ۲۱ ساله، در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به دست مجرمان عادي كشته شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مکرراً مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به اعزام یک هیأت تحقیق بین المللی برای بازدید از زندانهاي ایران و ديدار با زندانيان سياسي فراخوانده است.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

11 مرداد 1398