درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، انزجار و محكوميت شديد خود را نسبت به احكام قرون وسطايي قضاييه آخوندها عليه خانمها مژگان كشاورز، منيژه عربشاهي و دخترش ياسمن آرياني ابراز ميكند. اين سه فعال حقوق زنان بخاطر اعتراض به قوانين و عملكردهاي زن ستيزانه رژيم آخوندي چند ماه است در زندان بسر مي برند و هر يك به بيش از ۱۸ سال زندان و در مجموع به ۵۵ سال زندان محكوم شده اند.

صدور احكام ضد انساني و ظالمانه و زندانهاي طولاني مدت آنهم به خاطر اعتراضات ساده، تنها ترس و وحشت رژيم آخوندي از اعتراضات اجتماعي بويژه از سوي زنان است.

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت كليه مجامع بين المللي مدافع حقوق زنان و حقوق بشر و آزادي بيان را به اعتراض عليه اين احكام قرون وسطايي و اتخاذ تصميمات لازم الاجرا عليه رژيم زن ستيز آخوندي فرا ميخواند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ مرداد ۱۳۹۸