درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

ایران : جنگ وگریز زنان شجاع با نیروهای سركوبگر در میدان فاطمی تهران با شعار اسیدپاش مزدوره- امنیت از ما دوره.

 زنان و جوانان شجاع تظاهركننده در تهران كه مورد تهاجم نیروهای سركوبگر واقع شده بودند، در ساعت 17 به وقت محلی در میدان فاطمی به جنگ و گریز با این مزدوران پرداختند.

گارد ضدشورش و دیگر نیروهای سركوبگر رژیم با شلیك گاز اشك آور و گاز فلفل و شلیك هوایی تلاش در پراكنده ساختن زنان داشتند. تظاهركنندگان شعار می دادند: «اسیدپاش مزدوره- امنیت از ما دوره»، «حمایت، حمایت، اسیدپاشی جنایت»، «نیروی انتظامی خجالت، خجالت»
ساعاتی پیش از آن نیز در میدان آزادی، زنان و جوانان دلیر در پاسخ به فراخوان برای اعتراض علیه جنایت باندهای تبهكار وابسته به رژیم در اسیدپاشیدن به زنان در شهرهای مختلف كشور، یك تجمع اعتراضی برگزار كردند. معترضان شعار می دادند : «حجاب به زور نمیشه، خجالت خجالت»، «چشمهای خواهرم كو»
مأموران سركوبگر نیروی انتظامی تجمع كنندگان را محاصره و شماری از آنان را بازداشت كردند.
تظاهرات و حركتهای اعتراضی شنبه 3 آبان در شرایطی برگزار شد كه گله های پاسداران و نیروهای سركوبگر از ارگانهای مختلف به طور فشرده در نقاط مختلف تهران ازجمله خیابان تخت طاووس، میدان و خیابان فاطمی، میدان ولی عصر به صورت سواره و پیاده همراه با موتورسواران وحشی مستقر شده بودند.

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
3 آبان 2014 (25 اكتبر2014)