درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

تظاهرات مردم معترض در شهر سقز و مقابله با نیروهای انتظامی با شعار مرگ بر دیكتاتور.

 روز شنبه 3 آبان مردم سقز نیز همصدا با دیگر شهرهای كشور در اعتراض به اسیدپاشی باندهای جنایتكار وابسته به سپاه پاسداران به زنان و دختران میهنمان یك تجمع اعتراضی بر پا كردند. این تجمع ساعت 1330 در خیابان ساحلی این شهردر نزدیكی فرمانداری برگزار شد.

نیروهای سركوبگر و گارد ویژه دروحشت از گسترش این اعتراضات به تجمع كنندگان یورش بردند و به ضرب و شتم آنها پرداختند. تظاهر كنندگان با شعارهای «مرگ بر دیكتاتور» به مقابله با نیروی انتظامی پرداختند.

كمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
3 آبان 2014 (25 اكتبر2014)